Traktor & Jordbruk

Sedan 2017 finns två traktorer med tillhörande plog och moderna redskap i skolans ägo. Detta tack vare en stor satsning av Life Sverige och Norge. Även privatpersoner har varit engagerade i kampen att få ihop den nödvändiga investeringen.

I västra Kenya där klimatet är mycket gynnsamt ligger Kenyas största odlingsområden. Både marker ägda av småjordbrukare men även statens stora odlingar som ska försörja det inhemska behovet men också gå till export. Det är just här traktorerna är i bruk.

Traktor 1 – Används till odlingarna på av skolan arrenderad mark. Här växer bönor och majs som sedan blir till skolmat åt eleverna i Zimlat primary school. Traktortjänsten hyrs även ut till de privata jordbrukarna - ett stort lyft för de fattiga som till en rimlig kostnad kan effektivisera och utveckla sina verksamheter. Behovet och efterfrågan är stor men traktorerna i regionen allt för få. Intäkterna klarar löner och alla omkostnader och bäst av allt: den egna skolmaten produceras och frigör hela matprogrammet från behov av bidrag och barnen får sitt lagade mål mat varje skoldag.

Traktor 2 – kör på avtal med Kenyanska staten. De stora odlingarna ägs och sköts av staten men själva bearbetningen av marken läggs ut på privata aktörer. Ersättningen för utfört arbete täcker alla omkostnader och räcker även till skolans hälsoklinik. Utan bidragsberoende får nu läkare, sköterskor, laboratoriepersonalen ut sin lön. Dessutom kan inköp av läkemedel och förbrukningsmaterial göras med ”egna” pengar.


Oförutsedda utgifter kan alltid dyka upp; extra näringstillförsel, skadedjursbekämpning, oväntad reparation osv. Det behöver gå några år innan traktorprojekten står helt stadigt. Därför tar vi givetvis tacksamt emot gåvor till en buffert för detta. Vill du vara med och bidra? Använd bg 262-6414 och märk ditt bidrag ”jordbruk”. Vill du ha gåvobevis – meddela oss på info@zimlatforlife.se