2018 > 06

Här är åtta av mammorna till ”våra” fadderbarn. De är fantastiska förebilder för inte minst sina döttrar. Självständigheten har de värderat högt och på olika sätt lyckats få till en verksamhet som ger ekonomi nog att försörja både den egna barnaskaran och andra behövande. Detta efter egna idéer och ett visst ekonomiskt stöd i starten. Mama Kashi Kazungu (matlagning/försäljning) Mama Wanjala (grillkolstillverkning) Mama Nzumbe ( matlagning/försäljning) Mama Kalu (matlagning / försäljning) Zainabu Charo (sömmerska) Mama Irene (vedhantering/försäljning) Mildrate Nyamisa (sömmerska) grandmother Kimwana ( grillkolstillverkning). En sommarhälsning och ett stort tack kommer här från dem alla. Tack för stöd till deras verksamheter som nu även innehar, av staten godkänd, licens för att driva verksamhet. Och tack för allt stöd till barnen och deras skolgång.

Läs hela inlägget »

Juni månad är det omsättning på alla utbildningsplatser och ytterligare några Zimlatungdomar fick chansen.
Rebecca Chapani påbörjar 2 ½ års utbildning ”Banking and microfinancing” (tack Anneli och Thomas), Collins Ouma 3 månaders utbildning för internationellt körkort och storebror Peter, nämnd tidigare, får fortsatt stöd i sin utbildning inom frakt och tullhantering med 6 månaders praktik (tack Mia och Roland), Mwanaid Rashid 3 månaders utbildning för internationellt körkort (tack Lars och Marilyn), Selina Benson två års utbildning inom clinical medicine för att bli sjuksköterska (tack Barbara) och sist gratulerar vi James Kiare som vi glömt skriva om tidigare, han är klar med sina två år på National Youth service training och har precis fått jobb på bygget av öst- och centralafrikas största hamn (tack Anette och Anders)

Läs hela inlägget »