2018 > 05

Cynthia Anyango har påbörjat en årslång utbildning inom Human Resorces Management (tack Johan). Sharon Achieng  startar nu ettårig kurs i Hospitality in Hotel Industry  - food and beverage och Emanuel Opiyo en årslång utbildning inom Earth moving equipment and heavy machinery (tack för gåvor till Rabes fond). Mercy Kalu påbörjar en två år lång utbildning för att bli grundskolelärare (Tack till Maria). Lencer Awour fullföljer en tvåårig diploma course i Science and food nutrition på Kenyatta university college (tack Anette och Anders) och sist men inte minst Levis Omar som i juni startar en fyra år lång utbildning på Medical college för att bli läkare (tack alla Life butiker). Vi önskar de här ambitiösa ungdomarna ett stort lycka till.

Läs hela inlägget »

Översvämningar har drabbat flera platser i Kenya och många byar runt Mombasa riktigt hårt. Men Zimlat har haft tur – visserligen stora vattensamlingar och flera familjer har tillfälligt fått lämna sina hus med gyttjefyllda golv, men inget utbrott av kolera och inga svåra hälsoproblem. Detta mycket tack vare alla de toaletter som ”vår” trogna stiftelse bidragit med till byn.

Dickson och hälsokliniken lär barn och föräldrar att koka vatten med salt i. Här badar man fötterna och tar död på insekter som annars lägger ägg under huden. Insekter som kläcks i mängder under regnperioden och som finns i de roliga små vattenpölarna.

Läs hela inlägget »