2016 > 03

Ni är många i Sverige, några i Norge och några i Danmark som valt att bli fadder åt ett barn från Zimlat. En så otroligt värdefull insats – att ge utbildning och möjlighet till självförsörjning åt ett barn som annars inte haft chansen.

Vi har nu under året 137 elever på Zimlat Primary School (förskola upp till åk 8), 48 elever runt om på internatskolor i Kenya för att läsa in secondary school (4-årigt gymnasium), 11 elever som går på högskola eller universitet och 5 elever som går kortare yrkesutbildningar efter genomförd grundskola.

Ett innerligt tack till er faddrar för den livsförändring ni bidrar till. Och ett extra tack till er som ställer upp när någon annan kliver av med kort varsel. Vårt mål är givetvis att inget barn ska behöva hoppa av i förtid – alla fadderbarn ska få fullfölja det vi startat.

Läs hela inlägget »

Den 15 mars ska skolbarnen behandlas mot mask och parasiter. En ny lag trädde i kraft januari 2016. Årskurserna 1-8 ska årligen få en behandling bestående av två tabletter som tas vid ett tillfälle. På Zimlat Primary School har vi redan behandlat för mask sedan länge, men nu krävs registrering och exakta rutiner för detta – samma för alla skolor i Kenya. En rätt kostsam aktivitet då det rör sig om över 500 barn. Men Life Sverige har avsatt pengar för detta så sköterskorna tillsammans med lärarna kommer att kunna följa behandlingsprogrammet som krävs.

Läs hela inlägget »

Traktorprojektets första två månader är nu till enda. Allt har gått enligt planerna och åkrarna ligger förberedda för sådd och plantering. Innan regnperioden som börjar april/maj  måste allt vara i jorden så om cirka två veckor går starten för projektets nästa del och vi hoppas på fortsatt framgång i arbetet. James gör ett toppen jobb tillsammans med sina tre kollegor.

Läs hela inlägget »