2015 > 05

De häftiga regnen medför som alltid en kraftigt ökad risk för spridning av kolera. Dickson berättar att nyheterna har rapporterat om 30 fall som krävt sjukhusbehandling i Shanzudistriktet. Två har avlidit. I Zimlat är läget ännu rätt lugnt men för två dagar sedan transporterades ett barn och två vuxna till The Coast General Hospital för vård då de var illa däran. En av de vuxna är en kvinna med uppdrag i Föräldra Akuten och tack vare sin inkomst där är både sjukhusvistelse och medicinering ekonomiskt möjlig för henne. Staten/sjukhuset går in och betalar halva behandlingen, patienten den andra halvan – men trots det är det ändå en kostnad som de flesta inte mäktar med. På Life health clinic är läkemedelsförråden välfyllda så behandling finns för barnen och deras familjer.

Läs hela inlägget »

När skolprojektet i Zimlat startade för 18 år sedan satte rektor och platsansvarige Dickson Karani upp ett mål. Han skulle förutom att ge så många barn läs- och skrivkunskap som möjligt försöka få 10 elever ända upp till högskola/universitetsnivå. En dröm som tydde sig helt orealistisk under de mycket knappa förhållandena med analfabeter till föräldrar, fattigdom, sjukdom och ren misär. Men genom hårt arbete, fantastiska faddrar/sponsorer och övertygelsen att aldrig ge upp har målet nåtts med råge.  13 elever har redan slutfört universitet/högskola och nu i mitten av maj påbörjar eller fortsätter 16 elever ytterligare högre studier.

Lycka till önskar vi: Emma, Beatrice, Hillary, Felix, James, Fredrick, Victor, Matilda, Immaculate, Violet, Annastasia, Merceline, Elisabeth, Albert, Wendy och Michael!

 Och givetvis ett innerligt tack till er faddrar som stöttat hela vägen upp trots att det varit förenat med kostnader. Väl satsade pengar – ungdomarna kommer kunna stå helt på egna ben och även kunna bistå sina familjer.

Läs hela inlägget »