2014 > 01

För 5 år sedan startade ”projekt Getbanken” i Zimlat. En tomt om ca 800 kvadrat köptes in av privatpersoner i Sverige och donerades för ändamålet. En brunn borrades och ett get hus byggdes. Tanken med Getbanken var att hitta möjligheter för fattiga familjer (kvinnor) att få ökad chans till sysselsättning, företagande i liten skala och förhoppningsvis inkomster på sikt.

I Getbanken gick ett antal getter, väl omhändertagna av getskötare och kontrollerade av veterinär. Cirkulerande hangetter såg till att alla hongetter blev havande i största möjliga mån. Vi här hemma i Sverige kunde ”köpa en get” från Getbanken och skänka till någon behövande. Vid en ”getutdelning” fick utvalda kvinnor motta 2 hongetter var som en gåva. Motprestationen var att ge tillbaka en killing så snart den kunde lämna sin mamma. På så sätt skulle Getbanken rulla på och bli självgående i den mening att underhåll och getskötarnas löner var säkrade, samtidigt som dessa kvinnor fick sin chans.

Sedan starten har 478 getter delats ut. Alltså har över 200 kvinnor fått denna möjlighet. Många har förvaltat gåvan fantastiskt bra; utökat sitt getbestånd, kunnat sälja avföringen som växtgödning, slaktat, ätit, sålt skinnet och sist men inte minst fått mjölk av de getter som behållits. Någon har t o m lyckats bygga upp en liten farm med getter, ankor och kaniner. Andra har inte kunnat dra samma nytta av gåvan. Svår svält och hopplösa livsvillkor har gjort att de nästan omgående tvingats sälja eller äta upp sina getter. Inte som tänkt givetvis, men getterna har ändå inneburit något mycket positivt – de har i många fall räddat situationen tills bättre tider stundat och kvinnorna har sluppit ta till det sämsta av alla yrken för att försörja familjen under den värsta krisen.

Varför läggs nu Getbanken ner?

Det pågår inflyttning i Zimlat. Marken där är en av få ”lediga” platser som ligger nära både havet och Mombasa. Marken i byn har alltså blivit attraktiv för bättre beställda kenyaner. Effekten av detta blir å ena sidan att den brutala klasskillnaden blir smärtsamt tydlig. Å andra sidan bor nu människor i byn, visserligen bakom murar, men som ändå deltar i byns utveckling genom att köpa grönsaker, frukt, kläder och annat från de fattiga. Även vissa möjligheter till inkomst öppnar sig för kvinnorna som städhjälp, tvätthjälp, bevattningshjälp osv.

För Getbankens del innebär inflyttningen att allt mindre betesmark blir kvar. Vi har därför, i samråd med Dickson Karani, beslutat att projektet nu avslutas – vi kan inte garantera tillräckligt med bete för fler getter utan ska nu tänka på de som redan har fått ordning på sin getuppsättning, att de djuren får mat så det räcker. Den 30 december delades de sista 12 getterna ut till 6 kvinnor och deras familjer.

Ni är många som stöttat Getbanken under åren – ett stort tack till er – ni har varit med och gjort stor skillnad för ett stort antal fattiga familjer.

/Birgitta 2014-01-15
Läs hela inlägget »
Totalt var det 85 elever på Zimlat Priamary School som tentade i slutet av november, lika många flickor som pojkar. 14 av dem var barn som har skolgången bekostad av fadder från projektet. Samtliga klarade nivån - det glada beskedet kom precis före årsskiftet och nu i dagarna packar och förbereder sig eleverna för att åka till sina internatskolor. Stort GRATTIS och LYCKA TILL önskar vi: Collins, Tatu, Selina, Mercy, Kithao, Hidaya, Rassy, Rebecca, Elisabeth, Cynthia, Victor, Julius och Levis!

TACK till alla er faddrar som fortsätter stötta eleverna även på denna högre nivå och ett extra tack till Johan, Svenne, Ulrika och Gitte som kliver på nu och ger några elever chansen!

/Birgitta
Läs hela inlägget »
Då var den i trafik! Den nybyggda bussen med plats för 33 passagerare. Första december, lagom inför den intensiva jultrafiken kom den äntligen i gång. Bussen som blivit verklighet tack vare pengar från konserten med Helen Sjöholm i Falköping i våras. Förhoppningen var att den skulle vara i trafik redan i september. Men allt tar tid i Kenya… besiktning, certifikat, förstahjälpen utbildning av chaufför och konduktör – allt skulle vara klart och godkänt.

Nu håller vi alla våra tummar för att kalkylerna håller och bussen genererar det överskott vi hoppas på. Vad som är syftet med bussen? Läs om detta under fliken ”Framtid
Läs hela inlägget »
Fostrade i Zimlat Primary School och nu färdiga ämneslärare, tack vare generösa faddrar. I väntan på sin första anställning arbetar, helt utan ersättning, Elisabeth Ouma och Robinson Wanjala på skolan för att inspirera barnen. Fantastska förebilder och något av idoler för de yngre.
Läs hela inlägget »
Många av familjerna lever på en nivå som vi inte kan föreställa oss. Bostaden på just den här bilden tillhör en ensamstående mamma, med två egna barn och ytterligare ett par barn boende hos sig. Hon försörjer samtliga genom att tvätta åt andra, plocka och leverera grönsaker samt diverse småjobb som dyker upp sporadiskt. Matinköp klaras av med nöd, tack vare att två av barnen har fadder och går i skolan och får skolmat. Det blir dock inte pengar över till husreparation. Halva husets tak har rasat och familjen sover ihop trängda direkt på lergolvet i ena hörnan – där det är någorlunda torrt när det regnar. Tack vare gåvor kunde vissa reparationer göras innan jul – vilket såklart var oerhört uppskattat.
Läs hela inlägget »