2013 > 12

Stort tack till Lars, Egil, Anders, Sture och Sven för att ni sågat, huggit och packeterat torr och fin björkved inför julen. Hela inkomsten vid försäljningen skänktes oavkortat till Zimlat . Ett mycket värdefullt tillskott!

/Birgitta
Läs hela inlägget »
Det är hela sjutton år sedan Bringwell (tidigare HelaPharma) startade upp skolprojektet i Zimlat. Sedan dess har hundratals och åter hundratals pojkar och flickor i slummen fått läs- och skrivkunnighet och möjligheter till ett liv värt namnet. Allt tack vare företagets sponsring av skoldriften och lärarlöner. Vad skolan betyder för byn och människorna går inte att beskriva – den är en central punkt för allt. En stolthet, ett hopp en förutsättning för byns och barnens existens. Fantastiskt att verksamheten rullar vidare när vi nu snart går in i skolåret 2014. Ett innerligt tack till Bringwells ledning och all personal för det ni gör, från alla som berörs av skolprojektet i Zimlat!

/gm Birgitta  
Läs hela inlägget »
Ett oförglömligt besök i byn och ett starkt möte med det egna fadderbarnet
fick Astrid och Patrik uppleva. Att träffa Latifa och hennes familj, att
verkligen inse hur stor nytta ett par tusenlappar per år kan göra för en hel
familj är givetvis stort, säger Astrid, som också representerar företaget
KLÖVERN i Karlstad. Ett företag som är med och bidrar till utveckling och
förbättring av olika delar i projektet.

Glädjen när det kommer svenska besökare är stor - det händer alltid något
extra och något roligt. Som te x att den gamla hemmagjorda fotbollen nu
kunde bytas ut mot en ny, riktig läderboll!
Stort tack till er båda för hjälp med uppdatering och bilder och ert
fortsatta engagemang!

/Birgitta
Läs hela inlägget »
Etiketter: reseberättelse