2012 > 03

ÄNTLIGEN blir det verklighet att åtgärda den tråkiga och dåliga skolgården i Zimlat.
De kraftiga regnen förstör alla möjligheter till gräsväxt samt får stora diken och skåror att uppstå. Barnen leker och spelar fotboll på denna ojämna leriga yta. Skaderisken är stor och ett benbrott har redan skett.
 
NU sätts spaden i jorden! En konstruktör har beräknat hur underlaget ska göras för att leda bort regnmassorna när de kommer. Lokal arbetskraft kommer att användas, vilket ger jobb åt många pappor i byn under ett antal veckor. Snart är drömmen om en fotbollsplan och inspirerande skolgård verklighet. Allt detta hade kostnadsmässigt varit omöjligt utan den stora insamlingen som gjordes med Stig-Olof Andersson i spetsen och Robert Wells-konserten i Falköping i november. Och bäst av allt: Det finns pengar kvar till mycket annat!

//Birgitta

Läs hela inlägget »

Då har den sjätte "getutdelningen" sedan starten av getbanken ägt rum. Intresset att köpa getter från Zimlats getbank är stort, så därför har det varit möjligt att ha utdelning två gånger per år.

Denna gång var det 28 kvinnor och deras familjer som vardera fick ta emot två getter (honor). Sammanlagt delades alltså 56 getter ut. Svenskt deltagande var det genom Ann-Sofie Dahl med goda vänner. Ann-Sofie som har ett fadderbarn i Zimlat Primary School, och som också engagerar sig mycket i hela projektet och getbanken. En stor stund för de utvalda kvinnorna att få motta denna närmast overkliga gåva. Gravallvarliga miner och högtidlighet. Kulturen säger att stora leenden med visade tänder inte alls passar sig vid stora stunder. Men bortom getbanken, på väg hem med dyrgriparna spricker leendena fram.

Torkan är svår för närvarande och vi hoppas alla att regnperioden kommer igång, inom kort, som meningen är. Då exploderar vegetationen och betet blir till och med nästan väl kraftfullt för get magarna som är vana vid torftighet.

Stort tack till er alla som, indirekt eller direkt,  stöttat getprojektet genom gåvor och köp av getter. Ni gör en stor skillnad för de utsatta kvinnorna och deras familjer.
Stort tack till dig också Ann-Sofie för din rapport.

//Birgitta

Läs hela inlägget »

Ann Sofie från Hälsokliniken Växjö (sponsor i projektet samt fadder till barn på skolan) besökte Zimlat tillsammans med man och goda vänner. Att få besöka ”sitt eget” fadderbarn är en upplevelse utöver det vanliga. Kanske ännu mer för Ann-Sofie som varit nere i Zimlat tidigare. Att se vad fem år gjort både med utvecklingen i byn, skolan och fadderbarnet är såklart mycket speciellt. Besökarna bjöds på sång- och dansuppvisning på skolan innan en rundvandring började. Getbanksprojektet passade på att ha en ”Getutdelning” denna dag och ett stort antal getter placerades ut till kvinnor och deras familjer. Tack till er alla som bidragit genom att ”köpa en get”. Ni kommer inom kort få en rapport och bilder tagna av Ann-Sofie, som också sa:
– En underbar dag i Zimlat toppades ändå av att få komma hem och träffa både fadderbarn, syskon och mamman i sin hemmiljö.
Tack till dig också Ann-Sofie som gjort en del jobb och även släpat med dig både grejor och kuvert ner!

//Birgitta

Läs hela inlägget »