2008

Lycka till!

I dagarna genomför över 600 000 Kenyanska skolelever grundskolans sluttentamen (den äldsta eleven är en 84 årig fd fånge).
Godkänt resultat där öppnar vägen till fortsatt ubildning på gymnasiet. 66 av dessa elever kommer från Zimlat Primary school och har kunnat genomföra sin skolgång tack vare subvention och ekonomiskt stöd från faddrar. Vi önskar eleverna lycka till med sin sista examen i Zimlat och säger också ett varmt tack till alla faddrar som ger möjligheter till barn som annars aldrig haft en chans.
 
Läs hela inlägget »
Butiker från hälsokedjan Life, som redan i dag ansvarar för kliniken, gör ytterligare en satsning i samarbetet med Hela Pharma. Utbyggnad av lokalerna, inköp av mer avancerad laboratorieutrustning samt kompetensökning av personalen står på programmet. Detta för att uppnå målet att säkrare kunna ställa diagnoser och därmed ge korrekt behandling. En satsning som på sikt är lönsam både ekonomiskt, när det gäller att motverka antibiotikaresistensen och sist men inte minst för den enskilda människan.
Läs hela inlägget »
…och befolkningen känner sig åter trygga.
Kvardröjande problem är dock de höga priserna. Inte bara själva maten är dyr utan även säden. Möjligheten till egna odlingar blir också därför kraftigt begränsad. För närvarande pågår en fin insats på Kyrkerörskolan i Falköping. Genom "operation dagsverke"  samlar elever in en stor summa pengar som oavkortat kommer att gå till skolbespisningen. Rektor Dickson Karani hälsar till alla som engagerar sig:
– Stödet betyder oerhört mycket och vetskapen om att inte vara bortglömda gör tillvaron ljusare.
Läs hela inlägget »
Varma hälsningar från syster Ann och den övriga personalen på hälsokliniken. De är alla tacksamma för stödet och all ekonomisk hjälp till kliniken och skolan. Läget är lugnt i byn och de är glada att alla lever och har klarat sig från de våldsamheter som pågått runt om i Kenya under konflikten. Det ekonomiska stödet har varit extra värdefullt nu då matpriserna är högre än vanligt och behovet av sjukvård därmed också ökar som en följd av lågt födointag. Men alla barn på skolan mår bra och undervisningen fungerar som vanligt.
Läs hela inlägget »
Läget har stabiliserats sig i Kenya och Zimlat har klarat sig mycket bra från oroligheterna. Faddrarna i Sverige samlade under ett par veckor in närmare 10 000 kronor för att stötta upp matprogrammet då matpriserna rasade i höjden. Många familjer gick utan mat flera dagar i sträck under den värsta perioden. Nu är prisbilden åter bättre och tillvaron i byn rullar på som tidigare.

Insamlingar pågår runt om i Sverige för att äntligen komma igång med det efterlängtade barnhemmet. Life hälsobutiker är engagerade i detta, liksom en rad privata hälsomottagningar och några skolor genom ”operation dagsverke”.
Läs hela inlägget »

Oroligheterna i samband med valet i Kenya pågår främst i de västra delarna, men senaste dagarna har även Mombasa drabbats en del. Zimlat, som ligger några mil utanför Mombasa har hittills klarat sig undan våldet.
Skolbarnen är igång som vanligt men rektor Dickson har givit stränga order att inga barn ska lämna byn. I samband med konflikten, avstängda vägar och transportsvårigheter rusar matpriserna i höjden - något som drabbar Zimlats invånare hårt.
De levde redan innan konflikten med mycket små marginaler. Extra ekonomiskt bidrag till
matprogrammet kommer att skickas.
Låt oss alla hoppas på en snabb och fredlig lösning!
 
Läs hela inlägget »