FÖRÄLDRAAKUTEN
- ett alternativ till barnhem


Föräldraakuten avslutad under sommaren 2017

Verksamheten som vi drivit i många år och som har fungerat som stöd till föräldralösa/alternativ till barnhem läggs nu ner.

Många kvinnor har under åren haft kortare eller längre uppdrag vad gäller att fungera som "extraförälder". Både som stöd i barnets egna hem när föräldrar varit svårt sjuka eller tagit emot barn i sin egen familj när någon blivit föräldralös. Under våren2017 har tre kvinnor varit anställda på heltid och dessa tre har så varit sedan starten; Farida, Mama Kimwana och Milicent. Tillsammans har de med stor omsorg ansvarat för 20 barn. Nu hjälper vi de här tre fantastiska kvinnorna med att få igång egen verksamhet inom tillverkning av grillkol, något som är mycket efterfrågat. På detta sätt kan de framöver försörja sig och de barn som finns kvar i hemmet på ett bra och tryggt sätt. Alla tre uppskattar steget som nu tas och anser sig klara av kommande uppgifter.

Varför avslutar vi?

- Nya regler i Kenya kräver registrering och skattebetalning även för denna typ av verksamhet. Det blir kostsamt och besvärligt. "Fuskar" vi med redovisning riskerar både kvinnorna och projektansvarig på plats höga böter.

- Det börjar bli svårt med inflödet av pengar som krävs för verksamheten och vi måste ha lång mycket lång framförhållning för barnens bästa.

- Det passar perfekt nu 2017. Hälften av de berörda barnen har uppnått secondary school och bor tack vare sina faddrar på internat. Det är färre munnar att mätta och den egna verksamheten med grillkoltillverkning kan därmed klara ekonomin för kvinnorna.

- Även de kvarvarande barnen börjar bli större och närmar sig secondaryschool och egen självständighet.
- Det finns givetvis många föräldralösa barn i byn, men vårt ansvar har sträckt sig till de som är inskrivna i skolan och där är situationen fn bra och barnen har vårdnadshavare. Vid förändring tar vi ny ställning till hur vi kan stötta och ge berörda barn en trygghet.

TACK till er alla som bidragit till Föräldraakuten, inte minst Qigonggruppen i Nerja. En extra tanke till Lena Adolfsson och Monica Gydal. Ingen av dem finns tyvärr med oss i livet längre, men båda har tillsammans med vänner och familjer varit direkt avgörande för att verksamheten kunnat rulla under åren.

Vill du fortsätt hjälpa barn? Läs under fliken ”Familjen Rabes fond” där kan du bidra till att hjälpa barn helt utan egna möjligheter ”i mål”.