Traktor & Jordbruk
 

Sedan januari 2016 finns en modern traktor med tillhörande plog och moderna redskap i skolans ägo. Detta tack vare en stor satsning av Life Sverige och Norge. Även privatpersoner har varit engagerade i kampen att få ihop den nödvändiga investeringen.

Kapaciteten är hög, 20 tunnland dagligen kan sås/skördas och maskinell utrustning sköter skalning och paketering i säckar. I västra Kenya där klimatet är mycket gynnsamt ligger de många odlingslotterna tätt. Det är just här traktorn är i bruk. Ett närmast overkligt lyft för de fattiga jordbrukarna som till en rimlig kostnad hyr in tjänsterna. Behovet och efterfrågan är stor men traktorerna i regionen allt för få. Nu finns möjlighet att både effektivisera och utveckla verksamheterna för de hårt arbetande, ofta små, familjeföretagen.

Två unga män födda och uppvuxna i Zimlat står redo att ansvara för jordbruksverksamheten. Tack vare skolprojektet och fadderverksamheten har de högskoleutbildning i just modernt jord- och skogsbruk. Nu får de chansen att använda sina fina kunskaper, utbilda, utveckla och samtidigt ge tillbaka till sin hemby. Traktorprojektet bidrar nämligen med mer än att stötta jordbrukarna; nettointäkterna kommer att täcka kostnaderna för skolmaten i Zimlat. Bidragsberoendet försvinner, men skolmaten finns kvar och fortsätter att rädda barn från undernäring och svält! Då skolan även arrenderar egen odlingsmark beräknas vinsten bli tillräcklig för att kunna servera skolbarnen mat då skolan hålls stängd under helger och lov. Förhoppningsvis med start till skolåret 2017. I projektet arbetar även två traktorförare från trakten, en säkerhetsvakt och två rejäla vakthundar. De åtråvärda maskinerna förvaras visserligen inlåsta i garage nattetid, men en extra gardering känns ändå nödvändig.