HÄLSOKLINIKEN


För att möta upp det enorma behovet av sjukvårdande och hälsoförebyggande åtgärder byggdes en hälsomottagning i anslutning till skolan. Sedan invigningen av kliniken har driften successivt utökats och år 2006 tog Life hälsokedja i Sverige över ansvaret för hela driften med löner och behov av utrustning och läkemedel. Idag bemannas kliniken  av en läkare, två sjuksköterskor samt två biträden som alla ansvarar för barnens hälsa genom en rad arbetsuppgifter, till exempel:

      - Årliga hälsokontroller av samtliga barn
      - Sjukvård, behandling och medicinering (ca 100-150 barn behandlas varje vecka)
      - Akut sjukvård
      - Hygien- och smittspridningsinformation
      - HIV/AIDS utbildning
      - Stöd och rådgivning till familjer med särskilda behov
      - Hjälp med insekts- och parasitsanering i hemmen.

Kliniken är godkänd av kenyanska hälsoministeriet och det mesta kan behandlas på plats; malaria, infektionssjukdomar, ormbett, sårskador, mag- och tarmsjukdomar, svamp- och parasitsjukdomar med mera.
Under åren har personalen på klinikien lyckats etablera ett värdefullt samarbete med ett sjukhus i Mombasa, vilket ger möjligheten till inläggning på sjukhus när så krävs.

Sedan 2011 finns även ett laboratorium i anslutning till hälsokliniken (sponsrat av Frejborgs fastigheter). Detta innebär att många prover kan analyseras direkt på plats vilket ger en snabbare diagnos och behandlingen kan påbörjas tidigare. Laboratorieingenjören som arbetar där är ingen mindre än Jane Awino, en av de första eleverna i Zimlat Primary School som fått sin utbildning sponsrad av en fadder i Sverige.

Tillgång till vatten och sanitet är en förutsättning för hälsoutveckling. Tack vare en stiftelses generösa satsning är nu fyra brunnar borrade och 15 toaletter snart en verklighet, både på skolområdet och runtom i byn. 

Vill du bidra till att barnen i Zimlat får den vård och behandling de behöver – kontakta oss - du hittar uppgifterna på kontaktsidan.