FRAMTID

Självständighet – vår målsättning

Tanken och förhoppningen med alla bidrag och hjälpinsatser är givetvis att de ska leda till ökad självständighet och minskat beroende.

Den yttersta formen av "hjälp till självhjälp" är väl egentligen vad hela projekt "Zimlat for life" handlar om. Kan hjälpen ges bättre, kan pengarna satsas bättre, än att ge möjligheter till den uppväxande generationen att få utbildning och kunskap? En plattform till att klara sig själva i sitt kommande liv. Sedan starten 1997 har närmare 9000 barn och ungdomar fått just denna plattform – de kommer inte att leva i misär och vara beroende av stöd, de kan själva ta kommandot över sina liv.

Man pratar idag om ”smart bistånd”. Det ska vara effektivt, långsiktigt och leda till just minskat beroende. Att ge barn skolutbildning är ett sätt, att stötta jordbruket i utvecklingsländerna är ett annat. Det är enorm brist av moderna jordbruksredskap och kunskapen bland de fattiga jordbrukarna är låg. Resultatet blir dåligt utnyttjande av odlingslotterna, meningslösa kostnader, liten tillgång till mat och höga priser. Mängder av människor drabbas liksom projekt Zimlat for life, som årligen köper in tonvis med bönor och majs.

Matprogrammet/skolmaten står på egna ben med start 2016. Detta blev möjligt tack vare traktorprojektet (läs om detta under fliken ”Traktor/jordbruk). Här ges samtidigt utvecklingsmöjligheter till många jordbrukare.

Nu startar projektet för att göra hälsokliniken självgående. Traktorprojektet blev en succé, därför satsar vi nu på att samla in pengar till ytterligare en traktor. Denna kommer plöja åkrar på uppdrag av Kenyanska staten. Staten äger marken och ansvarar för alla odlingar, men själva bearbetningen av marken utförs av privata aktörer. Traktor och traktorförare utför avtalat arbete mot ersättning. Inkomster från detta kan dra runt hälsoklinikens kostnader för löner och läkemedel. Life hälsokedja i Sverige och Norge har varit ansvariga för kliniken sedan 2006 - nu startar de sin insamling ”traktorprojekt 2” för att hjälpa kliniken mot självständighet.
Vill du också vara med och bidra? Sätt in din gåva på bg 262-6414 och märk ”Traktor2”. Alla bidrag går som vanligt oavkortat dit de ska!

Själva skolprojektet/driften av skolan står på egna ben med start 2015. Detta blev möjligt tack vare bussprojektet (läs om detta under fliken Bussar)